سهام عدالت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
۳۶ شركت بورسی سهام عدالت 

 

از ۴۹ شركت حاضر در سبد سهام عدالت تعداد 36 شركت بورسی هستند كه ارزش مقطع واگذاری آنها 22 هزار و 782 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده و هم اكنون ارزش آنها به 366 هزار و 586 میلیارد و 100 میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش نبض بورس، در مورخه 9 اردیبهشت ماه سال جاری و با ابلاغیه رهبر انقلاب، با درخواست رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سهام عدالت موافقت شد.بررسی ها نشان می دهد تا تاریخ 6 اردیبهشت ماه سال جاری، 49 شركت در پرتفوی سهام عدالت حضور دارند كه ارزش مقطع واگذاری آنها 26 هزار و 636 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است كه در پی رشد شاخص كل و افزایش قیمت سهام شركت‌ها در بازار سرمایه، ارزش روز پرتفوی به 370 هزار و 182 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین تقریبا ارزش كل پرتفوی سهام عدالت بیش از 14 برابر شده است.از 49 شركت حاضر در سبد سهام عدالت تعداد 36 شركت بورسی هستند كه ارزش مقطع واگذاری آنها 22 هزار و 782 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده و هم اكنون ارزش آنها به 366 هزار و 586 میلیارد و 100 میلیون تومان افزایش یافته است.

خودرویی های سهام عدالت

یك درصد از سهام دو شركت بزرگ ایران خودرو (خودرو) و سایپا (خساپا) متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد. همچنین 2 درصد از سهام شركت سرمایه گذاری رنا (ورنا) نیز به سهام عدالت اختصاص یافته است.
چهار بانك در بین بورسی های سهام عدالت

 بانك ملت (وبملت)، بانك صادرات (وبصادر)، بانك تجارت (وتجارت) و پست بانك (وپست) چهار بانك حاضر در بین شركت های بورسی سهام عدالت می باشند كه سهام اختصاص یافته هر كدام به سهام عدالت به ترتیب 30 درصد، 40 درصد، 40 درصد و 25 درصد می باشد.
20 درصد از سهام پالایشی ها در سبد سهام عدالت

 پالایش نفت تهران (شتران) تنها شركت پالایش نفت است كه در بین سایر شركت های پالایشی 70 درصد از سهام آن به مشمولین سهام عدالت تعلق یافته است. پنج شركت پالایش نفت دیگر كه عبارتند از  پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، پالایش نفت شیراز (شراز)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، پالایش نفت تبریز (شبریز) و پالایش نفت لاوان (شاوان) هر كدام 20 درصد از سهامشان به مشمولین سهام عدالت تعلق گرفته است.
دو سیمانی در بین بورسی های سهام عدالت

50 درصد از سهام شركت های سیمان داراب (ساراب) و 34 درصد از سهام سیمان دشتستان (سدشت) در سبد سهام عدالت قرار دارد.
یك نماد عرضه اولیه شده در بین پتروشیمی های بورسی سهام عدالت

15 درصد از سهام پتروشیمی جم (جم) ،30 درصد از سهام پتروشیمی مارون (مارون) و 30 درصد از سهام پتروشیمی فجر (بفجر) متعلق به سبد سهام عدالت می باشند. همچنین 10 درصد از سهام پتروشیمی شهید تندگویان با نماد شگویا كه به تازگی سهام آن عرضه اولیه شد، در سبد سهام عدالت می باشد.

40 درصد از سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس نیز متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.
 فولادی های بورسی سهام عدالت

سهام دو شركت فولاد خوزستان (فخوز) و فولاد مباركه اصفهان (فولاد) در سبد سهام عدالت و هر كدام به میزان 30 درصد قرار دارد. همچنین 39 درصد از سهام فولاد آلیاژ ایران (فولاژ) نیز متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.
یك بیمه در سبد بورسی های سهام عدالت

55 درصد از سهام بیمه دانا با نماد دانا در بورس نیز متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.
اخابر و لكما هم در بین بورسی های سهام عدالت

20 درصد از سهام مخابرات ایران با نماد اخابر و 35 درصد از سهام كارخانجات مخابراتی ایران با نماد لكما متعلق به سهامداران سهام عدالت می باشد. 

10 شركت بورسی دیگر سهام عدالت

سایر شركت های بورسی و درصد سهام آن ها در سبد سهام عدالت عبارتند از: آلومینیوم ایران (فایرا، 30 درصد)، پارس سوئیچ (بسوئیچ، 46 درصد)، چادرملو (كچاد، 21 درصد)، حمل و نقل پتروشیمی (حپترو، 29 درصد)، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا، 23 درصد)، كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حكشتی، 24 درصد)، گل گهر (كگل، 11 درصد)، نیرو ترانس (بنیرو، 31 درصد)، ملی صنایع مس (فملی، 37 درصد) و مدیریت پروژه های نیروگاه ایران (ومپنا، 26 درصد).

 

 

مشمولان سهام عدالت
 

مرحله

گروههای مورد شناسایی

تعداد مشمولان

۱

مرحله اول: مددجویان نهادهای حاكمیتی(كمیته امداد و سازمان بهزیستی) و رزمندگان فاقد شغل

۴ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۴۶۳ نفر

۲

تكمیلی مرحله اول: مددجویان نهادهای حاكمیتی(كمیته امداد و سازمان بهزیستی) و رزمندگان فاقد شغل

۳ میلیون و ۴۱ هزار و ۶۵۸ نفر

۳

مرحله دوم: روستاییان سرپرست خانوار فاقد شغل

۵ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۵۵۷ نفر

۴

تكمیلی مرحله دوم: كلیه روستاییان و عشایر

۱۱ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۵۸۸ نفر

۵

مرحله سوم: كاركنان شاغل در دستگاههای اجرایی، بازنشستگان كشوری و لشكری و تامین اجتماعی

۱۲ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۳۰۹ نفر

۶

تكمیلی مرحله سوم: كاركنان شاغل در دستگاههای اجرایی، بازنشستگان كشوری و لشكری و تامین اجتماعی

۱ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۹۲۴ نفر

۷

مرحله چهارم: ایثارگران(والدین، همسر و فرزندان شهید و افراد تحت تكلفل آنها، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنها

۱میلیون و ۲۵۹ هزار و ۸۹۲ نفر

۸

مرحله پنجم: دختران كارگر مجرد و زنان كارگر سرپرست خانوار(مشمول قانون كار)

۶ هزار و ۹۰۲ نفر

۹

مرحله ششم: خدام مساجد، حسینیه ها و امام زاده ها و اماكن زیارتی متبركه

۳۱ هزار و ۳۱۹ نفر

۱۰

مرحله هفتم: طلاب حوزه های علمیه سراسر كشور

۱۶۷ هزار و ۶۹۳ نفر

۱۱

مرحله هشتم: بیماران خاص

۱۱ هزار و ۱۶۸ نفر

۱۲

مرحله نهم: كاركنان ستادهای نمازجمعه

۶ هزار و ۷۳۵ نفر

۱۳

مرحله دهم: كاركنان هیات های تحریریه رسانه ها(خبرنگاران)

۸ هزار و ۶۸۰ نفر

۱۴

مرحله یازدهم: دست اندركاران امر شناسایی و واگذاری سهام عدالت

۹ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۳۰۵ نفر

۱۵

مرحله دوازدهم: مددجویان و كاركنان موسسات خیریه

۱۶

مرحله سیزدهم: فعالان قرآنی

۱۷

مرحله چهاردهم: قالیبافان

۱۸

مرحله پانزدهم: زندانیان آزاد شده(مددجویان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانیان آزادشده)

۱۹

مرحله شانزدهم: تاكسیرانان

۲۰

مرحله هفدهم: درخواست كنندگان مردمی

۲۱

مرحله هجدهم: كارگران فصلی و ساختمانی

مجموع

۴۹ میلیون و۲۲۶هزار و ۱۹۳ نفر

منبع: خبرگزاری مهر