امام زمان (عج): نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند. (بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)

آخرین اخبار


 


رویداد امروز

شنبه ششم خرداد 1396
بیست و نهم شعبان 1438
بیست و هفتم می 2017