امام علی (ع)فرمودند: برطرف کردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز: 1- کوچک شمردن خدمت تا خدا آن را بزرگ نماید؛ 2- پنهان داشتن آن تا خدا آن را آشکار کند؛ 3- شتاب در برآوردن نیاز حاجتمند تا مسرت بخش باشد. «وسائل الشیعه، ج 8، ص 592»


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


    

   

 

آخرین اخباررویداد امروز

سه شنبه بیست و نهم خرداد 1397
پنجم شوال 1439
نوزدهم ژوئن 2018