«شر خصال الملوک: الجبن من الاعداء والقسوة علی الضعفاء والبخل عند الاعطاء; (العوالم، الامام الحسین ـ علیه السلام ـ ، ص 62.) امام حسین_علیه السلام _ فرمودند: بدترین صفات حاکمان، ترس از دشمنان، قساوت بر ضعیفان و خودداری از بخشش در موقع عطا می باشد.»


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


    

   

 


آخرین اخباررویداد امروز

دوشنبه بیست و سوم مهر 1397
چهارم صفر 1440
پانزدهم اکتبر 2018