قالت فاطمة الزهراء سلام الله علیها: من أصعد إلی الله خالص عبادته، أهبط الله عزوجل إلیه أفضل مصلحته. فرمود: کسی که عبادت خالص خود را به خداوند متعال تقدیم می‌کند خداوند نیز بهترین مصلحت خود را بر او نازل می‌کند. تحف العقول ص۹۶۰


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


  

   

 

 


آخرین اخباررویداد امروز

سه شنبه بیست و نهم بهمن 1398
بیست و سوم جمادی الثانی 1441
هجدهم فوریه 2020