دسترسی سریع


 

اولين گروه بازنشستگي در سپاه از سال 1373 آغاز شد و در سال 1374 سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه ( سابوب ) تشکيل گرديد که مأموريت اصلي و تکليفي اش پرداخت حقوق و انجام امور بيمه اي اعضاي تحت پوشش (بازنشستگان، مستمري بگيران و وظيفه بگيران) سپاه را بر عهده گرفت و در بُعد ديگر اقدامات خدماتي و تسهيلاتي از قبيل اعزام به مشهد مقدس، اعزام به مناطق جنگي، پرداخت وام پيگيري و در دستور کار قرار داشت.
در سال 1383 برابر ابلاغ ستاد کل نيروهاي مسلح، سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه(سابوب) با سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح ادغام گرديد و مسؤليت پرداخت حقوق، خدمات درماني و بيمه کليه نيروهاي مسلح را تحت عنوان سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح متعهد گرديد.
بلا فاصله پس از اين ادغام، سردار فرمانده محترم کل سپاه، تشكيل كانون بازنشستگان سپاه را جهت پيگيري امور بازنشستگان ابلاغ و کانون سپاه در مراکز استان ها و نمايندگي درحدود 140 شهرستان راه اندازي گرديد که هم اکنون به 200 نمايندگي افزايش يافته است.

    كانون بازنشستگان سپاه برابر اساسنامه مربوطه، به عنوان يك سازمان مردم نهاد و با حمايت سپاه به صورت هيئت مديره اي اداره مي گردد و بخشي از هزينه هاي جاري آن از طريق حق عضويت اعضاء تأمين مي شود. تا انتهاي سال 1389 برخي از تسهيلات نظام جامع خدمات سپاه مانند وام ازدواج به فرزندان بازنشستگان پرداخت مي گرديد.
يكي از اقدامات مهم و مؤثر كانون بازنشستگان سپاه، هماهنگي با نيروي انساني سپاه و سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح در خصوص بازنگري و اصلاح اطلاعات و وضعيت حقوقي بازنشستگان سپاه بوده است كه با اين اقدام ضمن اصلاح و تکميل اطلاعات آنان، به طور متوسط افزايش 30% حقوق پرداختي بازنشستگان سپاه را در پي داشته است. 

اصلاح نظام فراغت از خدمت موظف پاسداران با تأکيد بر حفظ هويّت پاسداري، تعلّق به سپاه و بسيج، استفاده از توان بازنشستگان در ادامه خدمت پاسداري، حفظ کرامت انساني و کمک به تأمين معيشت آنان

 

در تاريخ 1389/4/23 فرمانده معظّم کلّ قوا (مدظلّه العالي) در شرفيابي فرماندهان و مسؤلين سپاه به مناسبت روز پاسدار فرموده اند "بازنشستگان سپاه اعضاي وابسته سپاه محسوب مي شوند و بايد همچون ديگر اجزاي اين نهاد، سپاه را از خودشان بدانند و سپاه آنها را از خود بداند و..."
سردار فرمانده محترم كل سپاه در راستاي تحقّق فرمان معظّم له، تغيير نگرش به مجموعه بازنشستگان سپاه را در دستور کار قرار دادند و در نتيجه اقدامات زير صورت گرفت:

- معاونت امور بازنشستگان( اعضاي وابسته) درسپاه تشكيل و نقش هاي عمده اين معاونت به شرح زير ابلاغ گرديد:

1- مديريت راهبردي بر ايجاد بسترهاي مناسب براي نقش آفريني اعضاي وابسته سپاه در پاسداري از انقلاب اسلامي( از طريق تشكيل اقشار، سازمان هاي مردم نهاد اجتماعي، سياسي، فرهنگي و .... ).
2- مديريت بر توانمند سازي و كارآفريني كاركنان سپاه در سنوات انتهاي خدمت و اعضاي وابسته سپاه و برنامه ريزي براي بهره گيري از ظرفيت هاي بيروني در اين راستا.
3- مديريت بر ايجاد بسترهاي ارتباطي سپاه با بازنشستگان در ابعاد عاطفي، فرهنگي خدماتي و همچنين تلاش هايي كه منجر به تكريم و منزلت اجتماعي آنان مي شود.
4- آگاه سازي اعضاي وابسته به حقوق و تكاليف آنها و رصد و استيفاي حقوق آنان از مراجع ذي ربط.


 

1- رده هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شامل:
- معاونت تبليغات نمايندگي ولي فقيه در سپاه.
- معاونت نيروي انساني.
- معاونت امور بازنشستگان.
- کانون بازنشستگان سپاه.
- بنياد تعاون سپاه.
- سازمان تربيت بدني سپاه.