..

خدمات صندوق بیمه ن.م

 

 

 خدمات صندوق بیمه عمر و حوادث

از مهم‌ترین خدمات بیمه‌ای مورد نیاز خانواده نیروهای مسلح می‌توان به بیمه‌های اشخاص اشاره کرد؛ که بطور کلی به دو شاخه بیمه‌های "زندگی یا عمر" و "بیمه‌های درمانی" تقسیم می‌گردند.
هم اکنون بیمه عمر و حوادث قانونی کارکنان، بیمه عمر و حوادث بازنشستگان، هزینه‌های درمانی وابستگان نظامی خارج از کشور، هزینه‌های درمانی بیماران صعب‌العلاج شاغل اعزام به خارج از کشور و نیز هزینه‌های درمانی بیماران صعب‌العلاج مازاد بر تعهدات سازمان خدمات درمانی ن.م توسط این سازمان ارائه می‌گردد.

 

1- بیمه عمر و حوادث قانونی کارکنان (شاغل و وظیفه)
 

 ارائه پوشش‌های بیمه عمر و حوادث شامل پرداخت غرامت فوت به هر علت(عادی، حین کار، شهادت) و نیز غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی بر اثر حادثه می‌باشد.
میزان غرامت فوت: میزان غرامت بیمه به نسبت مبلغ حق بیمه عمر و حوادث بر اساس 3 وضعیت فوت شامل "شهادت"، "حین خدمت" یا "عادی" تعیین و پرداخت می‌گردد. به منظور برآورد میزان غرامت قابل پرداخت در صورت فوت از فرمول زیر استفاده می‌گردد:


اعداد مورد استفاده در فرمول از قانون بیمه عمر و حوادث قانونی و دستورالعمل آن استنتاج گردیده که میزان سرمایه قابل پرداخت را بر مبنای 3 درصد حقوق و مزایا در طول 30 سال خدمت و با توجه به 3 وضعیت فوت به هر علت شامل عادی (با ضریب 4)، حین خدمت (با ضریب 5) و شهادت (با ضریب 6) محاسبه می‌نماید.

همچنین در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی ناشی از حوادث، غرامت بیمه به نسبت درصد از کارافتادگی یا نقص عضو تعیین شده توسط کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلح با وضعیت عادی، حین خدمت و جانباز پرداخت می‌گردد.
برای از کارافتادگی در اثر حادثه نیز درصد محاسبه شده توسط کمیسیون‌های پزشکی (که 100 یا کمتر از آن خواهد بود) در فرمول مذکور ضرب می‌شود.

 

 

 

 

2-  بیمه عمروحوادث قانونی بازنشستگان(بازنشسته و وظیفه بگیر)


بیمه عمر و حوادث قانونی بازنشستگان طبق قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل ن.م مصوب 30/06/76 توسط صندوق بیمه ن.م به عنوان متولی بیمه در ن.م در حال اجرا می‌باشد. حق بیمه مربوط به مشارکت بیمه‌شدگان تا پایان 45 سال 0.5% حقوق فرد بازنشسته و بالای 45 سال سن/45 * 0.5% حقوق محاسبه می‌شود. ضمن این‌که مبلغ 15000 ریال سرانه سهم دولت و 4500 ریال نیز سهم سازمان بازنشستگی می‌باشد که در حال حاضر غرامت بیمه عمر ایشان از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود: 

 

 

فرمول مذکور به نام طرح تسری و بازنگری فرمول قبلی از تاریخ 14/8/92 جهت بازنشستگان اجرایی شده است. در ادامه با توجه به  وجود تفاوت قابل ملاحظه در میزان غرامت بازنشستگان با شاغلین ن.م و در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام محترم وزارت، طرح یکسان‌سازی غرامت بازنشستگان ن.م به نام طرح تسری به سلسله مراتب منعکس تا به عنوان یک لایحه در صحن علنی مجلس محترم شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب در سطح بازنشستگان ن.م اجرایی گردد.


3-  پرداخت هزینه‌های درمانی وابستگان نظامی خارج از کشور

هزینه‌های درمانی آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که به مدت 3 ماه یا بیشتر به خارج از کشور مأمور شوند براساس ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح توسط صندوق بیمه نیروهای مسلح پرداخت خواهد گردید.

4- هزینه‌های درمانی بیماران صعب‌العلاج؛

هزینه‌های درمانی آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که به مدت 3 ماه یا بیشتر به خارج از کشور مأمور شوند براساس ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح توسط صندوق بیمه نیروهای مسلح پرداخت خواهد گردید.

الف) هزینه‌های درمانی بیماران صعب‌العلاج اعزام به خارج: هزینه‌های درمانی آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح اعم از پایور، پیمانی، وظیفه و یا بسیجی ویژه که مبتلا به بیماری صعب‌العلاج بوده و بنا بر تشخیص کمیسیون مربوطه جهت ادامه معالجات به خارج از کشور اعزام شوند، با توجه به دستورالعمل مربوطه توسط این سازمان پرداخت می‌گردد.
ب) هزینه‌های درمانی مازاد بر تعهدات سازمان خدمات درمانی ن.م بیماران صعب‌العلاج شاغل در داخل کشور