جانباز 55 درصد بجنوردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشکسوت خراسان شمالی

 

 

 

 

 

گفت وگوی صادقان با "غلامعلی سعادتی" جانباز و وپیشکسوت بجنوردی

بازنشسته از زمین های دیمی یك صد تن محصول برداشت می كند

 

پاسداربازنشسته و جانباز 55 درصد بجنوردی 20 هكتار زمین دیم را زیر كشت برده و سالانه بیش از یكصد تن گندم و جو برداشت می كند.

 


 

به گزارش خبرنگارصادقان؛ «غلامعلی سعادتی» پاسداربازنشسته وجانباز55 درصد(قطع عضو) بجنوردی20 هكتارزمین دیم را زیركشت برده وازهرهكتاربیش از تن گندم و جو برداشت می كند.

 این بازنشسته بجنوردی دردوران دفاع مقدس درعملیات رمضان به درجه رفیع جانبازی( قطع پا ) نائل شده است. وی كه 52 سال سن و اهل روستای نرگسلو شهرستان بجنورد است، درسال 1392 بازنشسته شده و بعد از فراغت از كاردولتی به امر كشاورزی مشغول شده و اكنون كشاورز نمونه شهرستان بجنورد و سالانه بیش از 100 تن گندم وجو تولید می كند.
غلامعلی سعادتی پاسداربازنشسته خراسان شمالی درگفت وگو با خبرنگارصادقان، به عوامل موفقیت خود در كشت گندم و جو در زمین های دیم، به نوع كاشت، نوع شیارزمین، نوع بذر و استفاده از سموم در زمان مشخص اشاره نمود و گفت: در كشاورزی نوع  شخم زدن از مهمترین قسمت هاست. با شخم زدن در زمان مناسب رطوبت موجود در زمین حفظ می شود. متأسفانه سایركشاورزان به این اصل مهم توجه ندارند وهمین عامل باعث كاهش تولید محصول می شود.
پاسدارو جانباز بجنوردی افزود: بعد ازشخم زدن، استفاده از نوع بذردر كیفیت تولید گندم و جو تاثیر زیادی دارد. خود سازمان جهاد كشاورزی بذر اصلاح شده راعرضه می كند و بذرهای مناسبی است. نوع بذربه شرایط آب هوایی هرمنطقه بستگی دارد. به طورمثال درمنطقه نرگسلوی بجنورد بذركریم، كوه دشت و آذر2 بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
جانبازبجنوردی به یكی دیگر از عموامل موفقیت خود اشاره كرد و اظهار داشت: در زمان كشت باید از كود تقویتی (بذرمال) استفاده كرد كه خیلی از كشاورزان استفاده نمی كنند. و در زمان جوانه زدن باید علف های هرز زمین را با استفاده از سموم مخصوص از بین برده تا به محصول آسیب  نخورد و در زمان رسیدن محصول از كود سرك كه باعث تقویت آن می شود باید  استفاده نمود.
وی تصریح كرد: برای برای دانه دهی بیشترمحصول باید به یك اصل مهم كشاورزی توجه كرد كه «آب و هوا» است. اگر هوا مرطوب بود باید از كود تقویتی استفاده كرد، درغیراین صورت با كود دادن محصول آسیب می بیند.
سعادتی، درباره دوران بازنشستگی ادامه داد: اگربا انقلاب، نظام و ولایت فقیه باشیم هیچ وقت بازنشستگی معنایی ندارد و باید دراین راه همیشه  پیرو خط ولایت باشیم.
در پایان خاطره ازدوران دفاع مقدس و نحوه جانبازیش گفت: درسال 1361درعملیات رمضان به یك میدان مین برخوردیم كه باید برای ادامه عملیات معبر پاكسازی می شد. فرمانده گردان ازرزمندگان همراه من درخواست كرد كی برای رفتن به میدان مین آماده است. این حقیرداوطلب شدم و با شعار الله اكبر وارد میدان مین  شدم و معبر برای حركت رزمندگان باز شد ولی در همان میدان مین یك پایم قطع شد وتركش های زیادی به كل بدنم اصابت نمود. امّا هیچ گاه از جنگیدن در خط مقدم دست نكشیدم ودرعملیات بدروكربلای 4 و... نیز شركت كردم. درآخرین عملیات دچارمصدومیت شیمیایی شدم  كه عوارض ناشی از آن  هنوز هم در بدنم باقی مانده است./.