به همّت و تلاش پاسداربازنشسته چهارمحال بختیاری

 پرورش دهنده برتر گاو شیری

 

"شركت تعاونی تپه چاروب هرچگان شهركرد" به مدیر عاملی بازنشسته چهارمحالی به عنوان شركت پرورش دهنده برتر گاو شیری شناخته شده و هم اكنون بیش از یكصد رأس دام سنگین شیری و گوشتی دارد و روزانه بیش از یك تن شیر و سالانه هفت ونیم تن گوشت گوساله تولید و روانه بازار مصرف می كند.
به گزارش خبرنگار صادقان، "سید اسدالله موسوی هرچگانی" بازنشسته سپاه استان چهارمحال و بختیاری، درسال 1389 با چند تن از دوستان و اعضاء خانواده خود "شركت تعاونی تپه چاروب هرچگان شهركرد" را تشكیل داد و از زمان تاسیس آن مدیر عاملی این شركت را برعهده دارد.
برپایه این گزارش، شركت تعاونی تپه چاروب هرچگان شهركرد در سال 1392 به عنوان شركت پرورش دهنده برترگاو شیری شناخته شده و هم اكنون بیش از یكصد رأس دام سنگین شیری، گوشتی دارد. این شركت تعاونی روزانه بیش از یك تن شیر و سالانه هفت ونیم تن گوشت گوساله تولید و روانه بازار مصرف می كند.
به گفته موسوی هرچگانی مدیر عامل شركت تعاونی تپه چاروب هرچگان و بازنشسته شهر كردی، این شركت علاوه بر دامپروری در زمینه تولید محصولات كشاورزی نیز بسیار فعال است. امسال 60 هكتار گندم دیم و 10 هكتار گندم آبی (بذری) را زیر كشت داشت كه 115 تن گندم مرغوب تولید و به مركز خرید تضمینی جهاد كشاورزی و سیلوی استان چارمحال بختیاری تحویل داده است.
كشت 20 هكتار جو آبی و تولید 87 تن جو،  كشت 4 هكتار لوبیا، كشت 7 هكتار سیب زمینی، كشت 18 هكتار ذرت علوفه ای و كشت 5 هكتار یونجه از دیگر فعالیت های شركت تعاونی تپه چاروب هرچگان شهر كرد می باشد.
سید اسدالله موسوی هرچگانی پاسداربازنشسته شهركردی در گفت وگو با خبرنگار صادقان اظهار داشت: در سال 1389 با حضور 7 تن شركت تعاونی تپه چاروب هرچگان شهركرد را تشكیل دادیم. یك نفر خودم، دونفر از معلمان منطقه و 4 نفر از اعضاء خانواده خودمان اعضاء این شركت را تشكیل دادیم و از همان ابتدای شروع به فعالیت مدیریت آن برعهده من گذاشته شد.
وی افزود: این شركت تعاونی به صورت قانونی ثبت گردید. دولت 4800 متر زمین ازمنابع طبیعی روستای هرچگان شهركرد را به این امراختصاص داد. و1300 متر از این زمین 4800 متری را بنا احداث كردیم.  
مدیر عامل شركت تعاونی تپه چاروب هرچگان شهركرد ادامه داد: از ابتدای سال 1392 كار پرورش و تولید گاو شیری و گوشتی را با وامی 400 میلیونی بانك توسعه تعاون آغاز كردیم. این گاوهای شیری و گوشتی از نوع هولشتاین(بیشترین تولید كننده شیر با كمترین درصد چربی شهرت یافته اند) هستند. در همان سال در سطح استان به عنوان پرورش دهنده برتر گاو شیری معرفی شدیم والان دراین مكان بیش از یكصد راس گاو شیری و گوشتی پرورش و نگهداری می شود.
این پاسداربازنشسته شهركردی، هدف از تشكیل و راه اندازی این شركت تعاونی را ایجاد اشتغال عنوان كرد و افزود: هم اكنون به صورت مستقیم 5 نفر دراین دامداری به صورت شیفتی مشغول به كار هستند.
وی در پایان گفت: قسمت اعظم نهاد های دامی مورد نیاز این شركت توسط خودمان تهیه می شود و بخشی كوچكی ازآن مثل ذرت، جو و سویا از خارج از استان چهار محال بختیاری تامین می گردد.  
 

بازنشسته شهرکرد