1396

 

 

 

 

 

 

 

ناصر مرادی بیلهوئی

 

 

 

بازنشسته كرمانشاهی سالانه یك تن عسل تولید می كند


بازنشسته كرمانشاهی با ایجاد دامداری، باغداری و زنبوری داری سالانه 40 تن گوشت و یك تن عسل تولید و به بازار مصرف عرضه می كند.

به گزارش خبرنگار صادقان؛ "ناصر مرادی بیلهوئی" پاسداربازنشسته سپاه استان كرمانشاه پس از فراغت از كار رسمی به امر باغداری، دامداری و زنبوری داری مشغول است و با این فعالیت خود توانسته برای 16 نفر از جوانان اشتغالزایی نماید.

این كارآفرین كرمانشاهی فعالیت های خود را در راستای اقتصاد مقاومتی كشور عنوان كرد و اظهار داشت: یكی از كارهایم، دامداری است. هم اكنون 200 رأس گوسفند و 40 رأس گاو گوشتی در اختیار دارم كه سالانه 30 تا 40 تن گوشت ارگانیك(صد درصد طبیعی )به بازار عرضه می كنم.
مرادی، كندو داری و تولید عسل را از دیگر فعالیت های بعد بازنشستگی عنوان كرد و ادامه داد:  150 عدد كندو ی پرورش عسل دارم كه از هر كندو میانگین سه كیلو عسل طبیعی برداشت میكنم كه سالانه در دو نوبت به مقدار یك تن عسل به بازار عرضه می كنم.
برداشت گردو، بادام، انگور و تولید خوراك دام را از دیگر كارهای كشاورزی خود برشمرد و بیان داشت: در این فعالیت هایم 8 نفر بصورت تمام وقت و 8 نفر دیگر نیز بصورت پیك موتوری مشغول به كار هستند . در مجموع توانسته ام از محل دامپروری و باغداری و همچنین را ه اندازی سرویس پیك موتوری برای 16 نفر اشتغالزایی نمایم.
این رزمنده دفاع مقدس در زمینه مطالعات و تحقیقات كشاورزی  نیز بسیار فعال است. وی در این باره گفت:در سال 1387 بازنشست شدم و بعد از بازنشستگی به كار تحقیقات در زمینه های باغداری و دامداری مشغول شدم و هم اكنون نیز در راستای پژوهش و تحقیقات دانشجویان در این رشته فعالیت دارم.
وی در پایان افزود: دربحث تولید و اشتغال برای تحقیقات میدانی دانشجویان رشته كشاورزی یك مجموعه ایی را راه اندازی كردم كه در هر ترمی بیش از 100دانشجو به اینجا مراجعه و كسب تجربه می نمایند.