...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتابها 

 

لیست اسامی برندگان

 

 
 

مسابقه کتابخوانی

 

 

 

 

 

 

 دانلود سئوالات مسابقه کتابخوانی  

 

دانلود برگه پاسخنامه مسابقه کتابخوانی
(با آفیس 2016 قابل اجرا می باشد)  

 

 پاسخنامه را به آدرس رایانامه صادقان (kanoon@sadeghan.ir) ارسال نمائید

 

مهلت ارسال پاسخنامه تا 10 اردیبهشت 1397 تمدید گردید