کوکباز

 

جشنواره ملی کسب و کارهای
بازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده ایشان

( کوکباز)

نخستین جشنواره ملی کسب و کارهای بازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده ایشان ( کوکباز) در روزهای 4 و 5 شهریور ماه 1398 در محل باغ موزه دفاع مقدس تهران، توسط ساتا برگزار خواهد شد.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی: kookbaz98.ir و کانال سروش: Https:sapp.ir/sabba.ir مراجعه نمایید.