09621

 

 

 

مرکز تخصصی دندانپزشکی امام علی (ع) ناجا

 

 

افتتـاح بیمه الکترونیک دندانپزشکی نیروهای مسلح

 

همزمان با دهـه ولایت طرح  بیمه الکترونیک آنلاین دندانپزشکی در مرکز تخصصی دندانپزشکی امام علی (ع) نـاجـا توسط مدیرعامل ساخـد ن م و با حضور مسئولین محترم بهداشت ، امداد و درمان نیروهای مسلح رونمایی شد.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی ن م ضمن بازدید از این طرح در مرکز تخصصی دندانپزشکی امام علی(ع) و قدردانی  از تلاشگران مربوطه در ساخد و مرکز مذکور بیان نمود : امروز که به یاری خداوند متعال شش ماه از عملیاتی بودن طرح سپری شده و به مرحله استقرار رسیده ا ست. آن را رسما اعلام می کنیم تا ضمن آشنایی مسئولین نظام سلامت کشور و نیروهای مسلح با دستاوردهای سه جانبه آن،زمینه توسعه طرح را در سایر مراکز دندا نپزشکی فراهم آوریم .

آقای دکتر حمید رضا غفاری با تشریح مجموعه اقدامات صورت گرفته برای تحقق این طرح ، دستاوردها و منافع آن را برای بیماران، برای مراکز درمانی و برای سازمانهای بیمه برشمردند و خواستار اجرای آن در سایر مراکز دندانپزشکی نیروهای مسلح شدند.

1-     ایجاد پرونده سلامت دندا نپزشکی

2-   دسترسی به سوابق درمانی بیماران

3-  حذف مراجعه بیماران برای تائید نسخه

4-   تسهیل خدمات و رضایت بیماران و مراکز

5-   جلوگیری از خدمات تکراری و کاهش هزینه ها

6-   کنترل تخلفات و نظارت آنلاین بر مراکز

7-   جلوگیری از استفاده غیر از دفترچه یا دفترچه های تقلبی

8-   کنترل اعتبار بیمه فرد

9-   افزایش بهره وری از منابع مالی  

 

 

 

برخورد قاطع در سایه قانون با تخلفات بیمه ای

 

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برای صیانت از حق بیمه های دریافتی از مردم و هزینه کردن آن برای درمان بیماران ، به شدت با کسانی که قصد سوء استفاده از بیت المال را داشته باشند برخورد می نماید.

آقای مهرداد چه لابی ریاست بازرسی ساخد ن م ضمن اعلام کشف و دستگیری باند جاعلین نسخ دارویی و برگه های پاتولوژی ، به مواردی از جعل مهر پزشکان سرشناس ، تهیه نسخ شیمی درمانی غیر واقعی ، فاکتورهای لوازم پزشکی جعلی ، سوء استفاده از دفترچه های سرقتی و ... اشاره نمود که با همکاری پلیس ویژه ناجا و دستگاه قضایی اقدامات لازم صورت پذیرفته است.

به گفته ایشان پس از ارجاع متهمین به محاکم قضایی ، احکام مجازات شامل: حبس ، جریمه نقدی ، استرداد خسارت و ... صادر گردیده و اخراج از خدمت ، تنزیل درجه ، اعلام به محل خدمت ، توبیخ و درج در پرونده خدمتی ، ابطال دفترچه از سایر مجازات های منظور شده برای تخلفات بیمه ای می باشد .

درهمین راستا به منظور پیشگیری از هرگونه تخلف و یا سوء استفاده احتمالی، از خانواده بزرگ بیمه شدگان محترم انتظار می رود ضمن مراقبت از دفترچه درمانی که درحکم چک سفید امضاء است ، از سپردن آن به غیر جدا خودداری نمایند.

در ادامه  به بیمه شدگان عزیز نیروهای مسلح و همچنین پزشکان محترم و مراکز درمانی طرف قرارداد توصیه نمودند برای آشنایی با تخلفات بیمه ای و پیشگیری از تخلفات مرتبط با دفترچه بیمه  به سایت اینترنتی  سازمان  Esata.ir/web/sakhad مراجعه نمایند.