گفت وگوی صادقان با "جعفر شهاب پور" بازنشسته جهرمی

برای توسعه ورزش سواركاری نیاز به حمایت مالی دارم

  فعالیت این مجموعه ما یكی از مراكز پرورش اسب و سواركاری  در جنوب كشور محسوب می شود. تصمیم دارم برای انجام مسابقات، آموزش سواری و ایجاد مكان گردشگری مجموعه ای مناسب تری را فراهم نمایم. 

 15سال است بازنشست شده و ازهمان زمان به كارپرورش اسب و آموزش سواركاری مشغول است.  با اینكه درسنین بالا قراردارد، هنوز قبراق و سر حال است و كار توسعه و گسترش این ورزش دوست داشتنی را دنبال می كند. "جعفر شهاب پور" ورزش سواركاری و چابك سواری را خدمت رسانی سالم به جوانان می داند.با این بازنشسته جهرمی مصاحبه ایی انجام گرفته كه در ادامه خلاصه از آن را می خوانید:

61سال سن دارم و در شهرستان جهرم زندگی می كنم . 15 سال پیش با مدرك دیپلم نظامی بازنشسته شدم. 54 ماه سابقه خدمت در جبهه های جنگ را دارم و برادر شهید و جانباز هستم.
*از گذشته به ورزش اسب سواری علاقه مند بودم. این علاقه من با توجه به توصیه اسلام به فراگیری اسب سواری دوچندان شد وسبب گردید بعد ازبازنشستگی وجدا شدن ازكاررسمی به پرورش اسب و آموزش سواركاری روی بیاورم. از سویی دیگر فرزندان پسرم سواركار و چابك سوارهستند وسابقه قهرمانی استانی و كشوری دارند. كار پرورش اسب و آموزش اسب سواری و سواركاری را ازروی علاقه ام شروع نمودم. می خواهم ازاین طریق اولاً این ورزش مورد تاكید پیامبر اسلام (ص)را توسعه دهم وثانیاً از این طریق به ورزش كشور و جوانان شهرم كمك نمایم و ثالثاً در كنار این فعالیت اشتغال به كارچند نفر را فراهم نموده ام.
*با دریافت 40 میلیون تومان وام از جهاد كشاورزی شهرستان جهرم استان فارس به ساخت اصطبل در زمینی به وسعت 2 هكتار و كاشت جو و علوفه جهت خوراك آنها اقدام نمودم. در طول 15 سال گذشته  فعالیت خود را سال به سال توسعه دادم تا اینكه هم اكنون 13 راس اسب دارم. اكنون دو تن از فرزندانم و سه كارگر دیگر در كار مشغول به فعالیت شده اند. همچنان تصمیم به گسترش فضای موجود اصطبل و زمین كشاورزی موجود جهت تهیه علوفه داشته و در این رابطه نیاز به وام و كمك های مالی دارم.

* این فعالیت ما یكی از مراكز پرورش اسب و سواركاری  در جنوب كشور محسوب می شود. در چند سال گذشته بیش از 200 نفراز جوانان شهر جهرم دراین مكان آموزش سواركاری دیده اند. تصمیم دارم برای انجام مسابقات، آموزش سواری وایجاد مكان گردشگری مجموعه ای مناسب تری را فراهم نمایم. به نظرم درشرایط امروزه ورزش سواركاری یك نوع خدمت رسانی سالم به جوانان می باشد. و لذا برای توسعه این فعالیت به اعتباری در حدود 200 میلیون تومان نیازدارم. از مسئولین درخواست دارم در این زمینه  مرا یاری و كمك نمایند.
مقوله بازنشستگی وجهه قانونی دارد. اما انسان خدائی تا جان در تن دارد می بایست  به انسان ها خدمت نماید و توصیه اینجانب به بازنشستگان این است كه تنها به خدای بزرگ توكل داشته باشند و جهت سالم زیستن  ورزش نمودن را هرگز فراموش نكنند.
*ورزش سواركاری از صدر اسلام بوده و پیامبراعظم(ص) هم به یاد گیری این ورزش توصیه فرموده اند. اما در حال حاضرورزش سواركاری مظلوم واقع شده و ازمسئولین درخواست دارم به این ورزش بیشتر توجه كنند و با پشتیبانی مادی و معنوی از افرادی كه در این زمینه فعالیت دارند از جمله اینجانب كه تمام هستی خود و خانواده ام را در این راه صرف كرده ام ، حمایت جدی نمایند.

تهیه و تنظیم : محمود رنجبری