وظایف و مأموریت های سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح

صادقان/از آنجایی که اغلب بازنشستگان محترم در مراجعه به کانون ها، ابهام و سؤالاتی را در خصوص امور مربوط به بازنشستگان مطرح می نمایند و درخواست اطلاع رسانی بیشتر نسبت به وظایف و مأموریت های سازمان های مرتبط را دارند. لذا یکی از برنامه های کانون بازنشستگان سپاه، آشنایی و آگاهی بخشی اعضای محترم تحت پوشش کانون با مراجع و سازمان های مرتبط با بازنشستگان و نیز وظایف و مأموریت هایی است که آن سازمان ها بر عهده دارند.

در این قسمت به طور اختصار وظایف و مأموریت های سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح را بر می شماریم.

*سئوال: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح چه سازمانی است؟

پاسخ: سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح از سال 1383 برابر ابلاغ  ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل و مسؤلیت پرداخت حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران همه نیروهای مسلح ( ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و ستادکل ) را متعهد گردیده است.

 

*سئوال: جمعیت تحت پوشش  سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح چه کسانی هستند؟

پاسخ: کسانی که در وضعیت های بازنشسته، مستمری بگیر، وظیفه بگیر و اخراجی از سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح متناسب با نوع وضعیتشان، حقوق دریافت می نمایند.

 

*سئوال: وضعیت های بازنشسته، مستمری بگیر، وظیفه بگیر و اخراجی شامل چه کسانی می شود؟

پاسخ:

1-  بازنشسته کسی است که پس از اتمام خدمت قانونی و قابل قبول و برابر ضوابط و مقررات مربوطه در یکی از نیروهای مسلح ( ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و ستادکل ) از وضعیت شاغل منفک و بازنشسته می شود.

2- مستمری بگیر به هر یک از عائله تحت تکفل کارکنان شاغل و بازنشسته ی متوفی که بموجب قانون از حقوق مستمری بهره مند می شوند اطلاق می شود.

3-  وظیفه بگیر به کارکنانی اطلاق می شود که برابر قوانین نیروهای مسلح خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان درحدّی باشد که خدمت آنان تؤام با مشقّت بوده یا امکان ادامه خدمت را ازآنان سلب نماید و برابر رأی شورای عالی پزشکی بازنشسته شوند.   

4- اخراجی وضعیت پایان خدمت کارکنانی است که به علّت از دست دادن صلاحیت و یا ارتکاب جرائم و تخلّفات، با حکم دادگاه صالح و یا رأی هیئت های انضباطی نیروهای مسلح رابطه استخدامی آنها با نیروهای مسلح قطع می شود. 

                                                                                 

* سئوال: مأموریت اصلی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح چیست؟

پاسخ: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به منظور ارائه خدمات به گروه هدف خود، در سه حوزه زیر به اجرای مأموریت می پردازد:

1- محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران نیروهای مسلح و اعمال تغییرات حقوقی آنان.

2- ارائه خدمات رفاهی، حمایتی، ورزشی و اجتماعی به مشترکین تحت پوشش.

3- دریافت، احتساب، انتقال، استرداد و استمرار کسور بازنشستگی و سوابق خدمتی کارکنان شاغل، بازنشسته و منفصل نیروهای مسلح.

 

*سئوال: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در ارتباط با محاسبه و پرداخت حقوق جمعیت تحت پوشش خود چه وظایفی دارد؟

پاسخ: یکی از اصلی ترین حوزه های مأموریتی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح؛ محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران نیروهای مسلح و اعمال تغییرات حقوقی آنان است که در این ارتباط هشت وظیفه را بر عهده دارد.

1- دریافت، کنترل و پذیرش اطلاعات مشترکین ورودی جدید بر اساس اطلاعات واصله از سازمانهای نیروهای مسلح.

2- محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران نیروهای مسلح.

3- اعمال تغییرات حقوقی مشترکین بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان های نیروهای مسلح.

4- پرداخت مزایای قانونی مشترکین مانند: هدیه ازدواج، کمک هزینه تدفین، عیدی(پاداش آخرسال)و...

5- ارائه خدمات حقوق و مزایا به مشترکین مانند: صدور برگه حقوق(فیش حقوق) ماهیانه، انواع گواهی های عضویت، حقوقی، کسر از حقوق،  ضمانت کسر از حقوق و سایر معرفی نامه های اداری.

6- راستی آزمایی و نظارت بر پرداخت های مشترکین و شناسایی هم پوشانی های خلاف قانون.

7- رسیدگی به درخواست های ایجاد کفالت یا برقراری حقوق مستمری برابر ضوابط و مقررات قانونی.

 8- تعامل با سایر وزارتخانه ها  سازمان ها و صندوق های بازنشستگی در حوزه مباحث مشترک و مرتبط با مأموریت پرداخت حقوق و مزایا.

                    

*سئوال: حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح  چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ: حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به دو روش محاسبه که به طور خیلی مختصر اشاره می شود:

الف) حقوق بازنشستگی کارکنانی که از تاریخ 1386/01/01 به بعد بازنشسته شده اند، برمبنای معدل مجموع امتیازات ماهیانه عوامل مبنای کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت(24 ماه) و به نسبت سابقه خدمت قابل احتساب در بازنشستگی تا حداکثر سی سال و با اعمال ضریب ریالی آخرین ماه خدمت، طبق فرمول زیر تعیین می شود.

کسر سال بر اساس ماه نسبت به دوازده ماه و هر ماه 30 روز محاسبه می شود:

 

نکته: ملاک محاسبه خدمت، 30 سال می باشد. لذا به ازای هر سال خدمت اضافه یا کسر از30 سال، دو و نیم  درصد  ( 2/5 % ) حقوق اضافه یا کسر خواهد شد.

 

*سئوال: عوامل مبنای کسور بازنشستگی چیست؟

پاسخ: عوامل مبنای کسور بازنشستگی عبارت است از: حقوق ثابت شامل(حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت)، فوق العاده ایثارگری، فوق العاده نشان، فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، فوق العاده شغل مشاغل تخصصی، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار انتظامی، تطبیق قانون و تطبیق حداقل حقوق.

*سئوال: سابقه خدمت قابل احتساب در بازنشستگی چیست؟

پاسخ: سابقه خدمت قابل احتساب در بازنشستگی عبارت است از:

1-  سنوات خدمت اشتغال تمام وقت یا حالت اشتغال جانبازان و شهدای مشمول قانون حالت اشتغال.

2-  دو برابر مدت اسارت اسراء و گروگان ها.

3-  سنوات خدمت دولتی در وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها و نهادهای انقلاب اسلامی.

4-  مدت خدمت وظیفه و پیمانی.

5- مدت زمان محکومیت محکومین سیاسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.

6-  مدت سنوات ارفاقی از نظر بازنشستگی به موجب قوانین و مقررات مربوطه.

7-  خدمت نیمه وقت بانوان به صورت تمام وقت.

8-  سابقه خدمت در کمیته انقلاب اسلامی تا ابتدای سال 1370، نهضت سوادآموزی و جهاد سازندگی به صورت تمام وقت، مدت حضور داوطلبانه در جبهه از 1359/06/31 تا 1367/05/29.

ب) حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح که تا پایان سال 1385 بازنشسته شده اند، از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، بر اساس فصل 13  این قانون محاسبه و پرداخت می گردد. به عبارت دیگر؛ حقوق بازنشستگی کارکنانی که از تاریخ 1386/01/01 به بعد بازنشسته شده اند با در نظر گرفتن 2 موئلفه و به 3 روش محاسبه می شود. و حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران که قبل از تاریخ 1386/01/01 از سازمان منفک شده اند بر اساس حکم ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن محاسبه و پرداخت می گردد.    

 

 *سئوال: موئلفه های مدّ نظر چیست؟

پاسخ: دو موئلفه عبارت است از:

موئلفه اول:  نوع اتمام خدمت و وضعیت جدائی فردِ سرپرست از سازمان های شاغلین نیروهای مسلح در وضعیت های( بازنشسته، مستمری بگیر،  وظیفه بگیر و اخراج ) می باشد.

 موئلفه دوم: عوامل مبنای کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت است.

 

*سئوال: روش های محاسبه حقوق چگونه است؟

پاسخ: روش ها عبارت است از:

روش اول: محاسبه حقوق بر مبنای میانگین عوامل مبنای کسور بازنشستگی در 24 ماه آخر خدمت( برای وضعیت های بازنشستگی -  اخراجی بالای 15 سال  سابقه خدمت ).

روش دوم: محاسبه حقوق بر مبنای عوامل مبنای کسور بازنشستگی در آخرین ماه خدمت (برای وضعیت های جانباز حالت اشتغال و عادی - شاغل فوتی - معلول خدمتی و عادی).

روش سوم: محاسبه حقوق بر مبنای فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری( برای کلیه وضعیت ها ).

نکته مهم: حقوق هر فرد مطابق با شرایط وی با یکی از دو روش اول یا دوم محاسبه و با روش سوم مقایسه و هرکدام بیشتر بود ملاک پرداخت قرار می گیرد.

در ارتباط با محاسبه حقوق نکاتی وجود دارد که بایستی به آنها توجه شود:

1- حقوق مستخدمین شاغل، بازنشستگان، و وظیفه بگیرانی که فوت نمایند یا مفقودالاثر شوند، به صورت مساوی بین مستمری بگیران(همسر، فرزند و سایر افراد تحت تکفل قانونی برابر ضوابط مربوطه) تقسیم می شود.    

2- جهت کارمند اخراجی، سه پنجم حقوق وی محاسبه و صرفاً بین عائله آنان ( همسر، فرزند و سایر افراد تحت تکفل قانونی برابر ضوابط مربوطه) و با رعایت شرایط زیر تقسیم می شود: 

1/2- کارمند اخراجی که قبل از 1358/01/01 و با 20 سال سابقه خدمت اخراج شده باشد.

2/2- کارمند اخراجی که از تاریخ  1358/01/01  تا تاریخ 1368/01/01 با  20 سال سابقه خدمت و کمتر از 20 سال سابقه خدمت، فقط با حکم دادگاه انقلاب اسلامی اخراج شده باشد.

3/2- کارمند اخراجی بعد از 1368/01/01 با  سابقه خدمتی بالای 15 سال اخراج شده باشد.

تذکر: در صورتی که حقوق  نهایی به دست آمده در محاسبات اشاره شده، کمتر از حداقل حقوق مصوب سالیانه باشد، حقوق فرد بر مبنای حداقل حقوق هر سال پرداخت می گردد.

 

سئوال: درخواست های برقراری حقوق مستمری عائله تحت تکفل متوفیان چگونه است؟

پاسخ: برقراری حقوق مستمری عائله تحت تکفل به دوگونه است:

1- در صورتی که متوفی جزو کارکنان شاغل بوده است، می بایست رده خدمتی فرد متوفی از طریق نیروی انسانی تقاضا را ارسال نمایند، تا حقوق مستمری عائله تحت تکفل پرداخت گردد.

2- درصورتی که متوفی جزو کارکنان بازنشسته بوده است، اطلاعات متوفیان از طریق سازمان ثبت احوال،  به صورت متمرکز در هر ماه به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ارسال می گردد، تا حقوق مستمری عائله تحت تکفل پرداخت شود.

 

سئوال: کمک هزینه کفن و دفن به چه کسانی تعلق می گیرد؟

پاسخ: کمک هزینه با شرایط زیر پرداخت می شود:

1-  این کمک هزینه فقط بابت فوت شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر و عائله تحت تکفل وی، در صورتیکه تاریخ وقوع فوت بعد از بازنشستگی یا پایان خدمت سرپرست و بعد از تاریخ 16/7/1376 باشد.

2- این کمک هزینه به خانواده های اخراجی یا وضعیت های خویش فرما و فرزندان خوانده، حتی اگر مشخصات فرد در شناسنامه پدر هم ثبت شده باد، تعلق نمی گیرد.  

3- در صورتی که  بازنشسته یا وظیفه بگیر متوفی دارای همسر باشد، نیاز به هیچ گونه اقدامی ندارد و به محض دریافت اطلاعات فوت از سازمان ثبت احوال و هم زمان با برقراری حقوق مستمری همسر، کمک هزینه تدفین به طور متمرکز توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به حساب همسر واریز می شود.

4- اگر عائله تحت تکفل فرد بازنشسته یا وظیفه بگیر فوت نماید، می بایست با به همراه داشتن اصل مدارک شناسنامه، گواهی حصر وراثت و یا وکالتنامه وکیل توسط وکیل وراث و تکمیل کاربرگ تقاضای پرداخت کمک هزینه به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا مراجعه و اطلاع رسانی گردد. در این صورت نیز به محض دریافت اطلاعات فوت از سازمان ثبت احوال، کمک هزینه تدفین به طور متمرکز توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به حساب سرپرست واریز خواهد شد.

فرمول محاسبه و مبلغ کمک هزینه کفن و دفن در آگهی بعدی اعلام می شود.

 

سئوال: هدیه ازدواج به چه کسانی تعلق می گیرد؟

پاسخ: هدیه ازدواج با شرایط زیر پرداخت می شود:

1-  این هدیه فقط بابت ازدواج شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر و کلیه فرزندان آنان و فرزندان مستمری بگیران(متوفیان) اعطا می شود.

2- تاریخ وقوع عقد بعد از بازنشستگی یا پایان خدمت سرپرست و بعد از تاریخ 1379/1/1 باشد.

3- نوع عقد دائم باشد.

4- بابت ازدواج سرپرست یا فرزندان وی فقط یکبار پرداخت می شود.

5- هدیه ازدواج به سرپرست های اخراجی  و فرزندان آن ها و فرزندان خوانده، حتی اگر مشخصات فرد در شناسنامه پدر هم ثبت شده باد، تعلق نمی گیرد. 

6- ازآذر ماه سال 94 به بعد، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، اطلاعات ازدواج افراد را از سازمان ثبت احوال کشور دریافت و پس از بررسی و انجام کنترل های لازم و همچنین احراز عدم اشتغال این افراد در سازمان ها و سایر صندوق های بازنشستگی، هدیه ازدواج را به طور متمرکز به حساب سرپرست واریز  می نماید. لذا نیاز به مراجعه حضوری و ارائه مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک نمی باشد.

تذکر: مزدوجینی که هدیه ازدواج را دریافت ننموده اند با مدارک مربوطه به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا مراجعه نمایند.  

7- فرزندان مستمری بگیران برای دریافت هدیه ازدواج، پس از ثبت رسمی و اخذ عقد نامه بایستی به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا مراجعه نمایند.

 

سئوال: کمک هزینه کفن و دفن و هدیه ازدواج چه مبلغی خواهد بود؟

پاسخ: کمک هزینه کفن و دفن و هدیه ازدواج طبق فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

توضیح:

1-  عدد مبنا، عددی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است و 6500 می باشد.

2- ضریب ریالی سال وقوع ازدواج یا فوت، همان ضریب حقوق است که در هر سال از سوی دولت اعلام می گردد. مثلاً سال 95  ضریب 1541 می باشد.

3- موضوع کمک هزینه کفن و دفن در آگهی شماره 4 مطرح و بدلیل مشابه بودن فرمول محاسبه آن با هدیه ازدواج، بطور یکجا در این آگهی آمده است.    

برای کسب اطلاع بیشتر، به ادارات بازنشستگی نیروهای مسلح و یا کانون بازنشستگان سپاه در استان ها یا شهرستان ها مراجعه شود.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        ............ادامه دارد