واقعه غدیر

 

 

 

 

دفترک عید سعید غدیر خم( PDF)

 

 

 

بازنشسته گرامی!

 بر روی تصاویر ذیل کلیک کن و آنها را با ابعاد بزرگتر ببین و بر روی رایانه خود کپی کن

s